ترکیب اعضای ده‌گانهٔ هیات رئيسهٔ «جبههٔ اصلاحات ایران»

منتخبِ مجمع عمومی ۴۶ نفره و کمیته‌های پنجگانهٔ این جبهه: 1️⃣ رئيس: بهزاد نبوی 2️⃣ نایب‌رئيس اول: حسین مرعشی 3️⃣ نایب‌رئيس دوم: حسین کمالی 4️⃣ سخنگو: آذر منصوری 5️⃣ دبیر و رئیس دبیرخانه: علی باقری 6️⃣ رئيس کمیتهٔ برنامه‌ریزی و راهبردها: علیرضا علوی‌تبار 7️⃣ رئیس کمیتهٔ سیاسی: ابراهیم اصغرزاده 8️⃣ رئيس کمیتهٔ پایش و داوری: […]